Menu
Your Cart

Veebilehte kasutades nõustute selle Privaatsuspoliitikaga. Kui te ei nõustu selle poliitikaga, palun, ärge kasutage seda veebilehte. OÜ „Kompozītmateriali“ jätab endale õiguse seda poliitikat igal ajal muuta. Kui jätkate OÜ „Kompozītmateriāli“ veebilehe kasutamist pärast muudatuste tegemist meie Privaatsuspoliitikas, kinnitab see teie nõustumist nende muudatustega.Privaatsuspoliitika

Üldreeglid

1. Üldsätted
1.1. Need ostutingimused koos käesolevates tingimustes täpsustatud dokumentidega on ette nähtud teabe pakkumiseks SIA “ Kompozitmateriali ” (“Müüja”) kohta, samuti müüdud kaupade ostu-müügi tingimuste sätestamiseks. veebipoes (“Tingimused”). (“Ostja”) ja kes ostavad kaupu (“Kaup”) veebipoest composite24.ee.             
1.2. Käesolevad tingimused kehtivad müüja ja ostja vaheliste mis tahes lepingute sõlmimisel kauba müümiseks (edaspidi „leping“). Enne mis tahes kaupade tellimist veebipoes lugege palun hoolikalt neid tingimusi ja veenduge, et mõistate neid õigesti. Pange tähele, et enne tellimuse vormistamist on Ostja kohustatud nõustuma käesolevate tingimuste ja privaatsuseeskirjadega, kuid keeldub seda tegemast.             
1.3. Ostjal palutakse need tingimused edaspidiseks kasutamiseks printida.             
1.4. Samuti teavitame teid sellest, et käesolevaid tingimusi võidakse muuta vastavalt tingimuste 6. osas täpsustatud korrale. Iga kord, kui tellite kauba, soovitame teil tingimused üle vaadata, et ostja oleks kindel, et ta mõistab täielikult tingimusi, mille alusel tellimus konkreetsel juhul esitatakse. Neid tingimusi värskendati viimati 25. jaanuaril 2021.             
1.5. Käesolevad tingimused ja kõik müüja ja ostja vahelised lepingud on koostatud ja sõlmitud ainult ametlikus keeles.             

2. Teave müüja kohta
2.1. Need tingimused kehtivad toote ostmisel veebisaidilt composite24.ee ("Internetipood"). Müüja on SIA “ Kompozitmateriali ” - Läti Vabariigis nõuetekohaselt registreeritud ja tegutsev Läti ettevõte, juriidilise isiku kood 40103673474, juriidiline aadress Bakas Street 19-30, Riia, Läti. Müüja käibemaksukohustuslase number on LV40103673474.             
2.2. Lisateavet Müüja kohta leiate jaotisest " Meist ";             
2.3. Müüja kontaktandmed leiate jaotisest "Kontaktid".             

3. Kaup
3.1. Veebipoes pakutavad Kauba pildid on illustratiivsed. Vaatamata asjaolule, et Müüja teeb kõik endast oleneva, et Kauba värve võimalikult täpselt kuvada, ei saa Müüja garanteerida, et Ostja seadme ekraan kajastaks täpselt Kauba värve. Ostja mõistab, et Kaup ei pruugi oluliselt erineda nende piltidest.             
3.2. Kauba pakend võib erineda veebipoes pakutavatel piltidel näidatust.             
3.3. Kui pole märgitud teisiti, on kõik veebipoes pakutavad tooted saadaval. Juhul kui tellitud toodet ei ole võimalik vastavalt artiklile 5.10 müüa. ja 9.5., teavitatakse sellest Ostjat viivitamata e-posti või muude sidevahendite abil (telefoni või SMS-i teel) ning selliste Kaupade tellimus tühistatakse.             
3.4. Müüjal on õigus ühes tellimuses määrata konkreetse toote minimaalne ja / või maksimaalne tellimiskogus.             

4. Isikuandmete töötlemine
4.1. Müüja töötleb Ostja isikuandmeid vastavalt privaatsuspoliitikale. Arvestades, et privaatsuseeskirjades on sätestatud tingimuste olulised sätted, soovitame ostjal neid hoolikalt lugeda ja veenduda, et kõik privaatsuspoliitika tingimused on neile arusaadavad ja vastuvõetavad.             

5. Ostu-müügilepingu sõlmimine
5.1. Ostjad saavad kaupu osta sellest veebipoest:             
a) füüsilised isikud, kes on saanud 16-aastaseks (kuusteist);             
b) juriidilised isikud.             
5.2. Nõustudes käesolevate tingimustega kinnitab Ostja, et tal on õigus kaupu osta sellest veebipoest.             
5.3. Tellitud Kauba summa ei tohi olla väiksem kui Ostukorvi minimaalne summa.             
5.4. Müüja määratud Kauba tellimise kord annab Ostjale võimaluse enne lõpliku tellimuse esitamist vead kontrollida ja parandada. Ostjal on soovitatav tellimuse esitamise igas etapis esitatud tellimus hoolikalt läbi lugeda ja kontrollida.             
5.5. Ostja ja Müüja vaheline leping loetakse sõlmituks hetkest, kui Ostja on loonud Veebipoes Ostukorvi, märkinud Ostja nime, perekonnanime (ladina tähtedega) ja tarneaadressi, täpse postiindeksi, vajutanud nuppu „Kinnita Teie tellimus ”ja tasub tellimuse eest või valib punktis 10.1 nimetatud makseviisi. lõige a. punktis. Kui Tellimust ei maksta, loetakse leping sõlmituks. Müüjal on õigus sõlmitud lepingu alusel või lepingu täitmisega seotud ebakindluse lahendamiseks Ostjaga ühendust võtta, kasutades tellimuses märgitud telefoninumbrit või e-posti aadressi. 
5.6. Kui Ostja esitab tellimuse ja maksab selle eest või valib Punkti 10.1. lõige a. alapunktis nimetatud makseviis - talle saadetakse e-kiri, mis kinnitab tellimuse kättesaamist. 
5.7. Tellimuse vormistamisel saadab Müüja Ostjale e-kirja, milles teatatakse, et Kaup on Ostjale saadetud või on poes kättesaamiseks valmis (sõltuvalt sellest, milline kauba kohaletoimetamise viisidest valitakse). 
5.8. Iga Ostja ja Müüja vahel sõlmitud leping (tellimus) registreeritakse ja hoitakse veebipoe andmebaasis.             
5.9. Lepingu sõlmimisega nõustub Ostja, et ostmise ajal saadetakse elektrooniline käibemaksuarve koos ostuandmetega määratud e-posti aadressile. Arve saadetakse e-mailile tööpäevadel hiljemalt 6 (kuue) tööpäeva jooksul alates hetkest, kui Ostja kauba kätte saab või Müüja kauba kullerile üle annab (kui kaup tarnitakse ostjale kulleriga) teenused). Käibemaksuarve väljastatakse koos kauba kullerile üleandmise kuupäeva või kauba kättesaamise / kohaletoimetamise kuupäevaga (sõltuvalt sellest, milline kauba kohaletoimetamise viisidest valiti ja kes müüja tarnijatest kauba kohale toimetab. konkreetsel juhul).             
5.10. Juhul, kui müüjal ei ole võimalik toodet müüa, näiteks seetõttu, et toodet pole laos, toodet enam ei müüda või veebipoes näidatud hinnaga seotud vea tõttu, nagu on täpsustatud artiklis 9.5. müüja teavitab sellest Ostjat e-posti teel või muul viisil (telefoni või SMS-i teel) ja tellimus tühistatakse. Juhul, kui Ostja on Toote eest juba tasunud, maksab Müüja tasutud summad tagasi 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul.             

6. Õigus eeskirju muuta
6.1. Müüja jätab endale õiguse neid tingimusi muuta, sealhulgas, kuid mitte ainult, seoses:             
a) maksetingimuste muudatused;             
b) kohaldatava õiguse muudatused.             
6.2. Iga kord, kui tellite Kaupu Müüja ja Ostja vahelise lepingu sõlmimiseks, kehtib Tingimuste versioon, mis kehtib lepingu sõlmimise päeval.             
6.3. Iga kord, kui Tingimusi muudetakse nende tingimuste punkti 6 alusel, teavitab Müüja Ostjat ja teavitab sellest, märkides, et Tingimusi on muudetud, ja nende muutmise kuupäev märgitakse nende tingimuste punktis 1.4. . punkt.             

7. Kauba tagastamine ja ühepoolne lepingust taganemine, kasutades tarbija taganemisõigust
7.1. Tarbijast (füüsilisest isikust) ostjal on õigus kasutada taganemisõigust ilma põhjust märkimata ja saadud kaup tagastada - käesolevate tingimuste punkt 7.3. Selles sättes nimetatud ajavahemiku jooksul tähendab see, et nimetatud järelemõtlemisperioodil või muudel põhjustel on Ostjal õigus teavitada Müüjat oma nõudest Kauba müüjale tagastada ja makstud raha kätte saada. Kauba tagastamise kulud peab kandma Ostja.             
7.2. Ostja (tarbija) ei saa kasutada taganemisõigust vastavalt valitsuse määrusele nr 255 „Distantslepingute eeskirjad“ paragrahvis 22 nimetatud juhtudel, sealhulgas, kuid mitte ainult, kui:             
a) Toode on valmistatud vastavalt ostja juhistele või toode on selgelt isikupärastatud (kohandatud vastavalt ostja isiklikele vajadustele);             
b) toode on kiiresti riknev või aegumas;             
c) Ostja on avanud Toote pakendi, mida tervislikel ja hügieenilistel põhjustel ei saa tagastada;             
d) kaup segatakse pärast kohaletoimetamist pöördumatult teiste kaupadega;             
7.3. Ostja õigus 14 päeva jooksul taganemisõigust kasutades ühepoolselt lepingust taganeda, kaup müüjale tagastada ja raha kätte saada kehtib ainult tarbijatele (füüsilistele isikutele) ja tuleneb lepingu sõlmimise päevast, nagu on määratletud punktis 5. tingimused. Teatud juhtudel, mille on määranud Müüja, võib kvaliteetseid kaupu tagastada ka pikema aja jooksul. 14-päevane periood loetakse järgmiselt:             
a) Lepingu jaoks - päevast, mil Ostja või Ostja märgitud kolmas isik, kes pole vedaja (kuller), on Kauba kätte saanud;             
b) kui ostja on tellinud mitu kaupa, mis tarnitakse eraldi ühes tellimuses - alates päevast, mil ostja või ostja märgitud kolmas isik, kes pole vedaja, on kätte saanud viimase kauba;             
c) Kui tarnitakse mitmest osast või osast koosnev Kaup - alates päevast, mil Ostja või Ostja poolt märgitud kolmas isik, kes pole vedaja, on kätte saanud kauba viimase partii või osa;             
d) Kaupade regulaarse tarnimise lepingute puhul - alates kuupäevast, mil Ostja või kolmas isik, välja arvatud vedaja, on selle kätte saanud ja ostja määratud esimese kauba.             
7.4. Ostja, kes soovib Kauba tagastada ja Lepingust taganeda, on kohustatud saatma Müüjale vabas vormis täidetud taotluse, milles oleks kirjas Lepingust taganemise otsus. Ostja teate saamisel saadab Müüja viivitamata teate kättesaamise kinnituse.             
7.5. Esemed vahetatakse ja / või tagastatakse klienditeeninduskeskusesse, välja arvatud jaotises "Tagastamine ja garantii" sätestatud erandite korral.             
7.6. Ostja peab viivitamata ja igal juhul hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba tagastamise (või lepingust taganemise) otsusest müüjale teatamise päevast tagastama või loovutama kauba müüjale või müüjale. isik, kelle müüja on volitanud kaupa vastu võtma. Tähtaeg loetakse täidetuks, kui Ostja saadab Kauba enne 14 (neljateistkümne) päeva pikkuse tähtaja möödumist.             
7.7. Ostja võib Kauba tagastamise õigust kasutada ainult siis, kui Tingimuste punktis 7.3 nimetatud Kauba tagastamiseks määratud tähtaega ei ole ületatud. ning on võimalik toode tagasi viia algsesse seisukorda ja müüa selle täishinna või soodushinnaga.             
7.8. Kogu Toote eest makstud raha, sealhulgas saatekulud, tagastatakse Kauba tagastanud Ostjale. Kauba kättesaamisel ja kvaliteedi hindamisel tagastab Müüja Kauba eest raha hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul, arvestades käesolevate tingimuste punkti 7.13. paragrahvi sätted Kehtivad tarne- ja teenusetariifid on toodud jaotises "Kauba kohaletoimetamine ja vastuvõtmine". Kui tagastatakse ainult osa Kaupadest, hüvitatakse kättetoimetamiskulud ainult juhul, kui sama tellimuse teistele Kaupadele eraldi ostes kehtiks madalam tariif kui Kauba koos tagastatud kaubaga ostmisel kehtinud tariif, ja ainult ulatuses, mis võrdub näidatud tariifide erinevusega. Juhul kui Kaup tagastatakse nende ebapiisava kvaliteedi tõttu, siis p 7.12. lõike 1 sätteid.             
7.9. Ostja vastutab kauba väärtuse vähenemise eest (sealhulgas, kuid mitte ainult, käesolevate eeskirjade punktis 7.10 nimetatud juhtudel), mis toimus sellise tegevuse tõttu, mis ei ole vajalik liigi, omaduste tuvastamiseks ja Kauba käitamine, st Müüjal on õigus ühepoolselt vähendada Ostjale tagastatavat summat proportsionaalselt Kauba väärtuse vähenemisega.             
7.10. Tagastatav toode peab olema kahjustamata, kaotamata kauba välimust (kahjustamata sildid, kaitsekiled jms) ning seda ei tohi kasutada. Kõigil tagastatud kaupadel peavad olema autentsed sildid, kaitsekotid ja samad tarvikud, millega neid müüdi. Tagastatav Kaup peab olema nõuetekohases originaalpakendis (koos juhiste ja garantiikaardiga, kui need tarniti koos tootega), samas koosseisus kui Ostja oli selle ostnud. Kauba eest saadud kingitused tuleb ka koos tagastada.             
7.11. Toote tagastamisel tuleb esitada käibemaksuarve (selle number) ja märkida tellimuse number.             
7.12. Kui Ostja tagastab Kauba nende nõuetele mittevastava kvaliteedi tõttu, kohustub Müüja tagastama Ostjale täielikult nõuetele mittevastava Kauba eest makstud hinna ning hüvitama kohaletoimetamise ja tagastamise kulud. Kui tagastatakse ainult osa Kaupadest, hüvitatakse kättetoimetamiskulud ainult juhul, kui sama tellimuse teistele Kaupadele eraldi ostes kehtiks madalam tariif kui Kauba koos tagastatud kaubaga ostmisel kehtinud tariif, ja ainult ulatuses, mis võrdub näidatud tariifide erinevusega. Kui valiti mõni muu Kauba tagastamise viis, mis erineb Müüja pakutavast, mille tagajärjel tekkisid ebaproportsionaalsed ja suuremad kulutused, ei ole Müüja kohustatud selliseid tagastuskulusid katma.             
7.13. Nagu tavaliselt, kannab Müüja tagasimakstavad summad Ostja määratud pangakontole mis tahes Läti Vabariigis tegutsevas pangas.             
7.14. Müüjal on õigus mitte tagastada Ostja poolt makstud summasid enne, kui Kaup on Müüjale tagastatud ja nende vastavus artiklile 7.9. ja 7.10. punkte.             
7.15. Ostjal on õigus Lepingust taganeda enne Kauba omandiõiguse üleminekut Ostjale, st kuni Ostja kauba kätte saab.             
7.16. Kui Kaup tarniti Ostjale pärast Lepingust taganemist:             
a) Ostja on kohustatud Kauba Müüjale viivitamata tagastama;             
b) Välja arvatud nõuetele mittevastava tootega seotud juhtumid, nagu on sätestatud punktis 7.12. Ostja vastutab Müüjale Kauba tagastamise kulude katmise eest;             
c) Ostja on kohustatud hoolitsema Kauba säilimise eest nõuetekohaselt kuni selle tagastamiseni Müüjale;             
d) Kauba hind ja kättetoimetamiskulud hüvitatakse Ostjale vastavalt punktile 7.8. punkt.
7.17. Igal juhul on Ostjal Toote nõuetele mittevastavast müügist tulenevad õigused, mis on sätestatud Läti Vabariigi õigusaktides. Selles jaotises 7 sätestatud tingimused või muud tingimuste punktid ei mõjuta selle õiguse olemasolu.             

8. Kohaletoimetamine
Kojutoomine
8.1. Ostja valikul toimetab kauba transpordifirma Ostja kulul. Teatud juhtudel, mille on määranud Müüja, tarnitakse Kaup Müüja kulul.             
8.2. Valides tellimuse esitamise ajal kojuteenuse, kohustub ostja märkima kauba täpse kohaletoimetamise koha. Täpne kohaletoimetamise hind sõltub tellitud Kauba kaalust ja hinnast. Jooksvad kohaletoimetamise hinnad on toodud jaotises "Kauba kohaletoimetamine ja vastuvõtmine".             
8.3. Enne Kauba eest tasumist tuleb mahalaadimis- ja järeletulemisteenused eraldi tellida. Mahalaadimis- ja kättetoimetamisteenuse maksab Ostja. Teatud juhtudel, mille määrab Müüja, tasub Kauba mahalaadimis- ja kättetoimetamisteenused Müüja. Mahalaadimis- ja järeletulemisteenuste jooksvad hinnad on toodud jaotises "Kauba kohaletoimetamine ja vastuvõtmine".             
8.4. Ostja tellimus täidetakse enne punktis 5.7 nimetatud plaanitud kohaletoimetamise kuupäeva. lõikes 16 nimetatud lähetusteates, välja arvatud juhul, kui Müüja ei sõltu sündmustest (nagu on määratletud käesoleva eeskirja punktis 16). 
8.5. Tavaliselt tarnitakse Kaup Ostja määratud aadressile jaotises „Kauba kohaletoimetamine ja vastuvõtmine“ toodud tingimustel. Toote eeldatavast tarneajast teavitatakse Ostjat alati e-posti teel. 
8.6. Kui Ostja valib enne tellimuse vormistamist paki "Kiirteenus", kuid toodet ei tarnita kindlaksmääratud aja jooksul, on Ostjal õigus makstud "Kiirteenuse" teenuse eest raha tagasi saada.
8.7. Mitut toodet tellides saab neid tarnida erinevatel aegadel, kuna neid transporditakse erinevatest ladudest. Selle eest ei nõuta lisatasu.
8.8. Toote omandiõigus läheb Ostjale üle hetkest, kui kuller annab Kauba Ostjale üle. Kauba juhusliku kaotsimineku või kahjustumise oht läheb Ostjale üle siis, kui Ostja või kolmas isik, välja arvatud Ostja nimetatud vedaja (kuller), on Kauba kätte saanud. Kui Kauba Vedaja valib Ostja ja Müüja sellist kättetoimetamise võimalust ei pakkunud, kandub selles osas nimetatud risk Ostjale üle kauba üleandmise hetkest.
8.9. Saadetise üleandmisel on Ostja või Ostja nimetatud kolmas isik kohustatud kontrollima transpordiettevõtte esindajalt saadetise pakendi seisukorda, võttes arvesse Kullerteenuse organisatsiooni (de) reegleid, mis on märgitud Tollisaadetises. jaotis "Tagastamine ja garantii". 
8.10. Kui saadetise pakend on rikutud, on Ostjal või Ostja nimetatud kolmandal isikul õigus saadetist vastu mitte võtta. Sellisel juhul täidab kulleriteenust osutava organisatsiooni esindaja koos Ostja või Ostja poolt märgitud kolmanda isikuga spetsiaalse saadetise kontrolliaruande, mille esitab kulleriteenust osutava organisatsiooni esindaja, näidates ära tuvastatud kahjustused. 
8.11. Ostja või tema määratud kolmas isik, kes võtab vastu saadetise ja allkirjastab kullerteenindusorganisatsiooni esindaja esitatud andmete või elektroonilisel saatelehel allkirjastatud andmesalvestusseadme, eeldatakse, et Kaup tarnitakse kahjustamata pakendis, täiendavalt andmesalvestis või paberkandjal väljastatud sertifikaadis määratletud teenuseid osutatakse nõuetekohaselt, kui pole märgitud teisiti. 
8.12. Kauba üleandmisel ja kohaletoimetamisel Ostja määratud aadressile eeldatakse, et Kaup on Ostjale tarnitud, sõltumata sellest, kas Ostja või mõni kolmas isik, kes kauba aadressil vastu võttis, kauba tegelikult aktsepteeris täpsustatud. Kui kaupa ei tarnita kavandatud kauba kohaletoimetamise päeval, teavitab Ostja sellest viivitamata, kuid mitte hiljem kui järgmisel päeval pärast kauba kavandatud kättetoimetamise päeva.             
8.13. Kui Ostja ei aktsepteeri Kaupu, on Ostja kohustatud märkima Kaupa aktsepteeriva isiku andmed, täites tellimuse kättetoimetamise teabe.             
8.14. Kauba vastuvõtmisel tuleb Ostja õigeks tuvastamiseks esitada kehtiv isikut tõendav dokument. Kui Ostja ei saa Kaupu ise vastu võtta, kuid Kaup on tarnitud Ostja poolt märgitud aadressile, pole Ostjal õigust esitada Müüjale pretensioone Kauba üleandmise kohta ebasobivale isikule.             
8.15. Ostja on kohustatud kontrollima Kauba pakendit, kogust, kvaliteeti, sortimenti, tarvikuid ja komplekteerimist 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates Kauba üleandmise hetkest. Kui Ostja seda kohustust ei täida ja ei esita Müüjale pretensiooni määratud tähtaja jooksul, eeldatakse, et Kauba pakend on nõuetekohases korras, kuid kogus, kvaliteet, sortiment, tarvikud ja kokkupanek vastavad lepingu sätteid.             
Kauba kättesaamine klienditeeninduskeskuses
8.16. Veebipoes tellitud kauba saab Ostja valikul klienditeeninduskeskuses tasuta kätte, välja arvatud jaotises "Kauba kohaletoimetamine ja vastuvõtmine" sätestatud juhtudel.             
8.17. Pärast seda, kui Müüja on Kauba kättesaamiseks ette valmistanud, teavitatakse Ostjat e-posti või muu sidevahendi (telefoni või SMS) vahendusel, et Kaup on kättesaamiseks valmis.
8.18. Tavaliselt antakse Kauba koostamise tähtajad jaotises “Kauba kohaletoimetamine ja vastuvõtmine” toodud tähtaegade jooksul.             
8.19. Tellitud Kaup tuleb eemaldada hiljemalt 3 (kolme) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui Müüja on Ostjat e-posti või muu sidevahendi (telefoni või SMS) teel teavitanud Kauba võimalikust kättesaamisest. Tellimus tühistatakse, kui kaupa ei eemaldata määratud aja jooksul.             
8.20. Toote omamine klienditeeninduskeskuses kättesaamisel läheb Ostjale üle hetkest, kui Müüja kauba Ostjale üle annab.             
8.21. Kauba kättesaamisel kaupluses on Ostja kohustatud:             
a) märkida tellimuse number;             
b) esitama kehtiva isikut tõendava dokumendi.             
8.22. Ainult Ostja saab Kaubale järele tulla. Kui kauba tellimisel tuleb Kauba järele teine ​​isik, tuleb see märkida kauba saajana. Kui Ostja on juriidiline isik, on Müüjal õigus Kauba kättesaamiseks nõuda volikirja. 
8.23. Kauba kättesaamisel on ostja või tema määratud kolmas isik kohustatud kontrollima kauba pakendit, kogust, kvaliteeti, sortimenti, tarvikuid ja komplekti:             
a) kui Ostjal või Ostja nimetatud kolmandal isikul on õigus kaupa vastu võtmata, kui tuvastatakse, et kauba pakend on rikutud, ei kauba kauba kogus, kvaliteet, sortiment, tarvikud ja kokkupanek vastama;             
b) Kui Ostja või Ostja poolt määratud kolmas isik on kauba vastu võtnud, eeldatakse, et Kaup on tarnitud nõuetekohases pakendis, vastab Kauba kogus, kvaliteet, sortiment, tarvikud ja kokkupanek kokkulepe.          
8.24. Kauba kättetoimetamisega seotud lisateave on toodud jaotises "Kauba kohaletoimetamine ja vastuvõtmine". 

9. Kauba hind ja saatekulud
9.1. Kauba hinnad vastavad veebipoes näidatule. Müüja teeb kõik endast oleneva, et tagada kauba hindade õigsus ostja poolt tellimuse esitamise ajal. Kui Müüja märkab, et Kauba hindades on ebatäpsusi, kohaldatakse nende tingimuste punkti 9.5. punkt.             
9.2. Kauba hinnad võivad küll muutuda, kuid sellised muudatused ei mõjuta juba sõlmitud Lepinguid.             
9.3. Kauba hinnad on näidatud koos käibemaksuga (kui see on kohaldatav) Läti Vabariigis konkreetsel ajal kehtivas summas. Juhul kui käibemaksumäär muutuks perioodil tellimuse esitamise päevast kättetoimetamise päevani, võib hind muutuda, võttes arvesse käibemaksu summa muutusi, välja arvatud juhul, kui Ostja tasus kauba eest täies mahus enne käibemaksumäära muutumist jõustus. Sellistest hinnamuutustest teavitab Müüja Ostjat kirjalikult ja annab Ostjale võimaluse osta Toode hinnaga, mida on muudetud käibemaksumäära arvestades korrigeeritud, või tellimus tühistada. Tellimust ei täideta enne, kui ostja vastus on laekunud. Juhul, kui Ostjaga ei ole võimalik tema poolt märgitud kontakte kasutades ühendust saada, eeldatakse, et tellimus on tühistatud ja Ostjat teavitatakse sellest kirjalikult.  
9.4. Toote hinnad ei sisalda tellimuse ettevalmistamise, kohaletoimetamise ja kohaletoimetamise kulusid. Veebipoes hinnatud saatekulud võivad muutuda. Jooksvad kohaletoimetamise hinnad on toodud jaotises enne ostu kinnitamist. 
9.5. Arvestades, et Müüja veebipood pakub vaatamata Müüja kõigile mõistlikele pingutustele väga laia kaubavalikut, ei saa välistada, et Kauba hind võib olla Müüjast sõltumatu tehnilise vea tõttu vale. Juhul kui Müüja leiab, et Kauba hind on valesti näidatud, teavitab Müüja sellest Ostjat e-posti või muu sidevahendi (telefoni või SMS) teel ja tühistab tellimuse. Kui ostja soovib osta sama toote uue õigesti näidatud hinnaga, peab ostja selle uuesti tellima. 

10. Maksmine
10.1. Ostja saab kauba eest tasuda:             
a) pangaülekandega käibemaksu ettemaksu arvel näidatud müüja kontole;             
b) makse- (krediit- või deebetkaart);             
10.2. Juriidilistel isikutel on maksete kiiremaks tuvastamiseks soovitatav tellimuse infos näidata ettevõtte registreerimisnumber. Nii kinnitatakse tellimus süsteemis kiiremini ja selle täitmine algab kiiremini.             
10.3. Kui Ostja valib 10.1. b. lõikes täpsustatud makseviis; ostja on kohustatud maksekorralduse ostja pangas kinnitama hiljemalt 24 (kahekümne nelja) tunni jooksul alates nupu "Tellimus" vajutamisest. Maksekorraldust määratud tähtaja jooksul kinnitamata on Müüjal õigus arvestada, et Ostja keeldus lepingu sõlmimisest ja tellimuse tühistamisest.             
10.4. Ostja valitud kaubad on broneeritud Müüja süsteemis ja Müüja asub tellimust täitma:             
a) kui müüja saab ostja pangalt teate valitud kauba eest tasumise kohta - 10.1. a. ja b. juhul kui             
10.5. Veebipood "Tax Free" ei osuta teenuseid.             

11. Ostja kohustused 
11.1. Ostja kohustub ostuvormis esitama ainult õiget ja täielikku teavet. Kui registreerimisvormis täpsustatud teave muutub, on Ostja kohustatud seda kohe uuendama.             
11.2. Ostja kohustub veebipoodi kasutama õiglaselt ja korrektselt, mitte kahjustama selle toimimist ega stabiilset toimimist. Kui Ostja seda kohustust ei täida, on Müüjal õigus piirata, peatada (lõpetada) Ostja võimalus e-poe kasutamiseks ette teatamata ja Müüja ei vastuta sellega seotud Ostja kahjude eest.             
11.3. Ostja on kohustatud tasuma tellitud Kauba eest ja võtma selle vastu käesolevates Tingimustes sätestatud korras.             
11.4. Olenemata Tingimuste teistes punktides sätestatud kohustustest kohustub Ostja enne toote kasutamise alustamist (sh enne toote kokkupanekut, kokkupanekut jms) toote üle kontrollima ja veenduma, et saadud toode on ostja poolt tellitud. .             
11.5. Ostja on kohustatud järgima muid käesolevates eeskirjades ja Läti Vabariigi õigusaktides sätestatud nõudeid.             

12. Tootja garantii 
12.1. Mõnele Müüja poolt müüdavale kaubale kehtib tootja garantii. Teave garantii ja kohaldatavate tingimuste kohta on täpsustatud kaubaga kaasas olevas tootja garantiis.             
12.2. Tootja garantii täiendab madala kvaliteediga kaupadega seotud ostja õigusi.             

13. Müüja kohustused
13.1. Müüja kohustub:
a) tegema kõik endast oleneva, et Ostja saaks veebipoe pakutavaid teenuseid õigesti kasutada;             
b) austama Ostja privaatsust, töötlema Ostja isikuandmeid ainult määrustes, privaatsuspoliitikas ja Läti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.             
13.2. Müüja kohustub täitma kõiki käesolevates tingimustes täpsustatud nõudeid. 

14. Toote kvaliteet 
14.1. Müüja tagab Kauba kvaliteedi (seaduslik kvaliteedigarantii). Müüja annab teatud aja jooksul kehtiva kvaliteedigarantii erinevat tüüpi Kaupadele, mille konkreetne tähtaeg ja muud tingimused on märgitud koos Tootele esitatavates dokumentides.             
14.2. Kaupade puudused kõrvaldatakse, samuti nõuetele mittevastavad kaubad asendatakse või tagastatakse käesolevates eeskirjades kehtestatud korra alusel ja arvestades Läti Vabariigi kehtivate õigusaktide nõudeid.
14.3. Ostja, kes soovib esitada kaebuse ebakvaliteetsete või mittekomplektsete toodete kohta, saab seda teha klienditeeninduskeskuses või e-posti aadressil info@chemify.com.             
14.4. Kaebuse esitamisel peab Ostja lisama Toote ostule käibemaksuarve (selle numbri) ja esitama järgmise teabe:             
a) toote tellimuse number;             
b) tuleb näidata kauba puudus, kahjustuse tunnused või puuduv osa;             
c) Tuleb esitada muud tõendid, näiteks toote foto, halva kvaliteediga foto (kui see on mehaaniline kahjustus ja on võimalik foto teha), toote pakendi foto jne. c.             
14.5. Kaebuse esitamisel peab ostja märkima ühe viisi, kuidas ostja soovib pretensiooni lahendamist:             
a) Müüja kõrvaldab ilma hüvitiseta kauba nõuetele mittevastavuse mõistliku aja jooksul - puudused, kui puudused on kõrvaldatavad;             
b) alandage vastavalt ostuhinda;             
c) asendada toode sarnase sobiva kvaliteediga tootele, välja arvatud juhul, kui defektid on väikesed või on tingitud ostja süül;             
d) tühistage leping ja tagastage Ostjale toote eest makstud summa, kui ebakvaliteetse kvaliteediga kaupade müük on tellimuse oluline rikkumine.             
14.6. Nõude läbivaatamisel antakse vastus 14 (neljateistkümne) päeva jooksul. 
14.7. Samuti saab ostja garantiihoolduse küsimustega tutvuda telefonil +371 28001121 või küsides küsimusi, kirjutades e-postile: info@chemify.com

15. Vastutus
15.1. Ostja vastutab veebipoe kaudu tehtud toimingute eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, ostuvormil esitatud andmete õigsuse eest. Ostja vastutab registreerimisvormil esitatud andmete vigade või ebatäpsuste tagajärgede eest. 
15.2. Veebipoes ostuvormi täitmisega vastutab Ostja oma sisselogimisandmete säilitamise ja / või edastamise eest kolmandatele isikutele. Kui veebipoes pakutavaid teenuseid kasutavad kolmandad isikud, kes on veebipoega seotud, kasutades Ostja sisselogimisandmeid, peab Müüja sellist isikut Ostjaks ja Ostja vastutab kõigi selliste veebis tehtud kolmandate isikute tegevuste eest. pood.
15.3. Müüja vabaneb vastutusest ulatuses, mis ei ole vastuolus kohaldatavate seadustega, juhul kui kahju tekib seetõttu, et Ostja ei ole vaatamata Müüja soovitustele ja kohustustele teadlik käesolevatest tingimustest, käesolevast privaatsuspoliitikast ja muudest tingimustes täpsustatud dokumentidest : kuigi talle selline võimalus anti. 
15.4. Ostja on kohustatud tagama Interneti-poe ühenduse andmete ohutu säilitamisega ja mitte neid avaldama, samuti tagama, et andmed oleksid ainult teada ja andmeid kasutaks ainult Ostja, mitte edastamiseks. Kui on kahtlus, et ühenduse andmed võisid saada teada teisele isikule, tuleb sellest viivitamatult teavitada Müüjat, samuti tuleb viivitamatult teavitada Müüjat ühenduse andmete rikkumisest või veebipoele avaldamisest. Kõiki Ostja identifitseerimiskoodi abil tehtud toiminguid loetakse Ostja poolt teostatuks ja Ostja võtab täieliku vastutuse selliste toimingute tagajärgede eest. 
15.5. Pooled vastutavad Veebipoe abil sõlmitud Lepingu rikkumise eest Läti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.
15.6. Juhul kui Müüja rikub käesolevate Tingimuste sätteid, vastutab ta käesolevate Tingimuste rikkumise eeldatavate tagajärgede tõttu Ostjale tekitatud kahju eest. Kahju või kahju loetakse ettearvatavaks, kui see on Müüja rikkumise ilmne tagajärg või kui Müüja ja Ostja olid sellisest kahjust või kahjumist teadlikud Lepingu sõlmimise ajal. 
15.7. Müüja tarnib Kaupa ainult majapidamistarbeks ja isiklikuks kasutamiseks. Ostja kohustub mitte kasutama Kaupu müügiks äri-, äri- või edasimüügi eesmärgil ning Müüja ei vastuta ärikaotuse, ärikahjude, rikete või kaotatud ärivõimalustega seotud kahjude eest. 
15.8. Müüja ei vastuta teiste ettevõtete veebisaitidel pakutava teabe eest, isegi kui Ostjad pääsevad nendele veebisaitidele juurde müüja veebipoes asuva lingi abil. 

16. Müüja kontrolli alt väljas olevad sündmused
16.1. Müüja ei vastuta Lepingu või Lepingutest tulenevate kohustuste mittetäitmise või täitmisega viivitamise eest, kui selline täitmata jätmine või viivitamine toimus seoses sündmustega, mis ei sõltu Müüjast, nagu on määratletud punktis 16.2. punkt. 
16.2. Müüja kontrolli alt väljas olev sündmus tähendab mis tahes tegevust või sündmust, mis ei sõltu Müüja mõistlikust kontrollist.
16.3. Juhul, kui Müüja ei saa kontrollida, mis mõjutab Müüja lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohast täitmist: 
a) Müüja teavitab sellest viivitamatult Ostjat; ja
b) Müüja lepingust tulenevate kohustuste täitmine peatatakse ja kohustuste täitmise tähtaega pikendatakse tähtaja võrra, mis võrdub müüja kontrollist sõltumatu sündmuse kestusega. Kui Müüjast sõltumatud sündmused mõjutavad Kauba üleandmist Ostjale, lepib Müüja pärast Müüja sündmuste lõppu kokku uue kohaletoimetamise kuupäeva.             

17. Teabe saatmine
17.1. Tingimustes kasutatud termin "kirjutatud" hõlmab ka e-kirju.             
17.2. Ostja saadab müüjaga kirjalikult ühenduse võtmiseks või juhul, kui Tingimustes on sätestatud Ostja kohustus müüjaga kirjalikult ühendust võtta, e-kiri aadressile info@kompozitmateriali.lv või tavaline kiri, mis on adresseeritud SIA-le “ Kompozitmateriali ” ”Aadressile Bakas Street 19 - 30, Riia, LV-1030, Läti. Müüja teavitab Ostjat kirjalikult teate kättesaamisest (tavaliselt e-posti teel). Taganemisõiguse teostamiseks ja lepingust taganemiseks on käesolevate tingimuste punktis 7 sätestatud Ostja Müüja poole pöördumise kord.             
17.3. Müüja saadab kõik teated Ostjale Ostja ostuvormis märgitud e-posti aadressile.

18. Muud sätted
18.1. Mis tahes Müüja ja Ostja vahel sõlmitud lepingut reguleerivad käesolevad tingimused koos tingimustes sõnaselgelt sätestatud dokumentidega. Kõik kõrvalekalded käesolevatest tingimustest kehtivad ainult siis, kui need on tehtud kirjalikult.
18.2. Ostjal on Läti Vabariigi seadusandlust arvestades teatud õigused, mis on seotud ebakvaliteetse Kaubaga. Miski käesolevates Tingimustes ei tohiks tõlgendada sellise õiguse kasutamist piiravat ega piiravat. 
18.3. Müüjal on õigus oma lepingust tulenevad õigused ja kohustused üle anda kolmandale isikule või isikutele, kuid selliste õiguste ja kohustuste üleandmisel ei ole mingit mõju Müüja käesolevatest tingimustest tulenevatele Müüja õigustele ja kohustustele. Sellise ülekande korral teavitab Müüja Ostjat, edastades veebipoes teavet ülekande kohta.
18.4. Ostjal ei ole õigust käesolevatest tingimustest tulenevaid õigusi või kohustusi täielikult või osaliselt kolmandale isikule või isikutele üle anda ilma Müüja kirjaliku nõusolekuta.
18.5. Kui kohus leiab, et mõni nende tingimuste säte on ebaseaduslik, kehtetu või jõustamatu, jäävad ülejäänud käesolevate tingimuste sätted jõusse. Kõik käesolevate tingimuste sätted, mis on ebaseaduslikud, kehtetud või jõustamatud ainult osaliselt või teatud ulatuses, jäävad kehtima ulatuses, mida ei ole tunnistatud ebaseaduslikuks, kehtetuks või jõustamatuks.
18.6. Kui käesolevates tingimustes ei ole sätestatud teisiti, ei tähenda Müüja viivitamine seoses käesolevast lepingust tulenevate õiguste kasutamisega Ostja loobumist ühestki õigusest või sellest loobumist, vaid kohustuse osalist või osalist täitmist või osaline õiguse kasutamine, et neid kohustusi ei pea täitma või et seda õigust ei saa tulevikus kasutada.
18.7. Käesolevatele tingimustele ja pooltevahelistele suhetele vastavalt käesolevatele tingimustele (sealhulgas lepingu sõlmimise, kehtivuse, kohaldamise ja lõpetamise küsimused) kohaldatakse Läti Vabariigi seadusi ning neid tõlgendatakse seaduste alusel. Läti Vabariik.
18.8. Kõik käesolevatest tingimustest tulenevad või nendega seotud vaidlused, lahknevused või nõuded, nende rikkumine, lõpetamine või kehtivus lahendatakse lõplikult Läti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.
18.9. Ostja saab Müüja veebipoest ostetud toote kohta esitada taotlusi või kaebusi elektroonilises tarbijavaidluste lahendamise platvormil ec.europa.eu/odr/.
18.10. Tarbijavaidlused lahendab kohtuväline vaidluste kohtuväline vaidluste lahendamise komisjon, mis asub aadressil Brīvības tänav 55, Riia, LV-1010, Läti, ptac.gov.lv/en

Üldreeglid

Üldreeglid COMPOSITE24